Osteopati er relativt nytt i Norge, men er likevel den eldste av de manuelle behandlingsdisiplinene. En osteopat skiller seg fra andre manuelle behandlere på grunn av den enkle og effektive filosofien; Vi behandler årsaken bak dine plager, ikke bare symtomene! Dersom man ikke behandler helhetlig, mister man ofte forståelsen av hvorfor et symptom har oppstått. 

Hvordan jobber en osteopat?

Osteopati er en manuell behandlingsform, der hendene til behandler er det eneste verktøy osteopaten bruker. Faget baserer seg på naturvitenskapelige fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk, nevrologi, patologi mm.
I tillegg til behandling og korrigering av ledd og bløtvev, behandles kroppens bindevev. Bindevevet er kroppens eget nettverk som registrerer skader og avvik i kroppens organer, og kan være en årsak til at spenning oppstår også i andre områder enn der symptomer oppleves. Osteopatien fortolker disse signalene og behandler dem.
Av denne årsak behandles ofte andre deler av kroppen enn der symptomene oppstår.Osteopatien avviker fra andre manuell-medisinske behandlingsformer ved at flere integrerte systemer involveres og adresseres. Tilstander kan involvere en enkelt struktur, men er ofte mer sammensatt, og det er derfor viktig å finne den «primære dysfunksjon».

For bestilling av time eller spørsmål ta kontakt med Ada på mobil 95 28 35 23

Tilbake til siden om Basic Fysioterapi