Forholdsregler høst 2020

SPESIELLE FORHOLDSREGLER UNDER KORONA
 
Mandag 17. august åpner vi dørene for tilnærmet normal drift og gruppetimeplan. Det er veldig viktig at vi alle følger disse til punkt og prikke, slik at vi alle er med å å minimere risiko for ny nedstenging ved økt smitte.
 
For å  tilrettelegge for nok avstand har vi blandt annet sperret annenhver tredemølle, flyttet om på ro-maskiner slik at det er nok avstand, sperret av halvparten av spinning-syklene og ryddet plass foran gruppetrenings-salen for å gi plass til ventende deltagere.
 
Våre gruppetimer blir lagt med  pause mellom hver time, som gir tid til vask av alt utstyr som har vært i bruk. Vår “Store-sal” er på 150 kvm. og vi kan dermed trygt ha opp til 30 deltagere på hver time, men har for ekstra sikkerhet satt ned antallet til  27. Alle våre instruktører legger opp sine timer med minst mulig forflytning i rommet, og vi har merket av på gulvet hvor man kan stå, som en hjelp til  våre deltagere å holde avstanden til hverandre. 
Vi håper dere alle er med på å overholde alle våre forholdsregler og viser forståelse for at vi må være kategoriske i vår gjennomføring av disse.
 
RETNINGSLINJER VED DELTAGELSE PÅ GRUPPETIMER
 • Registrer deg med ditt medlemskort ved hver eneste økt. Dette er viktig slik at vi kan få gitt beskjed om det skulle bryte ut smitte på en time du har deltatt på.
 • Møt opp kun om du føler deg 100% frisk!
 • Ta med RENT håndklede ved hver gruppetime du skal delta på. Uten håndklede vil du ikke kunne delta på ønsket gruppetime.
 • Møt opp i rene innesko, altså sko som aldri har gått en eneste meter ute. Denne regelen har vi hatt i alle år, men nå er vi avhengig av at alle følger dette 100%..
 • Hold avstand i køen inn til gruppetreningen du skal delta og følg anvisninger markert på gulvet foran salen.
 • Slipp ut alle deltagere på forgående time før du entrer salen til din time.
 • Vask alt utstyr du har benyttet i timen før du går ut av gruppesalen.
 • Vask alltid hender før og etter en gruppetime.
 • Til yogatimer tar du med din egen matte. Uten egen matte vil du ikke kunne delta på disse timene.
 
GENERELL RETNINGSLINJER
 
Retningslinjer gitt fra Staten:
 • Tren kun om du føler deg helt frisk
 • Hold minst en meters avstand ved trening – og 2 meter ved høypuls-trening
 • Vask alltid hendene før og etter en treningsøkt
 • Vask apparatene, spesielt håndtakene, etter bruk
 • Registrer deg med ditt medlemskort ved hver eneste økt. Dette er viktig slik at vi kan få gitt beskjed om det skulle bryte ut smitte på en time du har deltatt på. 
  ·

Basics egne ekstra forholdsregler:

 • Dusj gjerne her, men for din egen sikkerhet anbefaler vi å komme ferdig skiftet og dusje hjemme.
 • Ta alltid med et med rent håndklede på hver trening.
 • Kun innesko tillatt! Sko som har vært brukt ute, sokker eller bare føtter er ikke tillatt.
 • For din egen skyld anbefaler vi: vask alltid alle plagg du har trent i etter hver økt.
 • Hjelp oss å si fra om det mangler såpe, papir eller væske på sprayflasker.