Her på Basic gjør vi det enkelt og forståelig:
499,-/399,- pr. mnd. for ubegrenset trening uten
bindingstid. Veiledningstime og komplett gruppetreningstilbud inkludert

Etter 9 mnd.  på ord. pris (499,-) går du ned til kun 399,- pr. mnd. som belønning for å være lojal. Denne prisen beholder du så lenge du er medlem.
Nb. Ved en ny innmeldelse begynner du på ny periode med 499,- med nytt innmeldingsgebyr.

Frys av medlemskap er ikke mulig da man selv bestemmer akkurat hvor lenge man ønsker å være medlem, helt uten bindingstid, kun èn måneds oppsigelse fra den første i påfølgende måned.

 

Innmelding
Ved innmelding fyller du ut kontrakt og betaler de to første månedene og innmeldingsgebyr på 300,-  Alle medlemskap betales via avtalegiro, som opprettes ved innmeldelse.

Korte tidsbestemte medlemskap betales i sin helhet ved innmeldelse, pluss innmeldingsgebyr. Medlemskapet er da automatisk oppsagt etter perioden, og nytt innmeldingsgebyr påløper ved fornyelse av medlemskap.

 

Treningsveiledning
Alle nye medlemmer får en introduksjonstime med en av våre veiledere. Her får du all informasjon du trenger samt ditt eget skreddersydde treningsprogram.

NB. Ved avbestilling må dette gjøres senest arbeidsdagen før.

Aldersgrense
Ordinært medlemskap har aldersgrense 14 år. Alle under 18 år må ha følge av en foresatt ved innmeldelse. Basic forbeholder seg retten til å vurdere om barn/ungdom under 18 er skikket til å ha medlemskap hos oss.

 

Faddermedlemskap for ungdom
Ungdom fra fylte 12 år kan trene hos oss sammen med en av sine foresatte. Dere melder dere inn sammen og trener sammen. Barnet/ungdommen får rabatt gjennom sitt faddermedlemskap: Rett på 399,- pr. mnd.

NB: Tilbudet kan ikke benyttes sammen med andre kampanjer. Veiledning er obligatorisk ved faddermedlemskap, og gjøres samtidig for både foresatt og ungdom.

 

Oppsigelse
Oppsigelse må skje skriftlig, enten via mail eller ved å fylle ut vårt enkle skjema i resepsjonen. Husk èn måneds oppsigelsestid fra den første i påfølgend måned.

Våre medlemsbetingelser finner du her: