• Medlemskap ved Basic Treningssenter innebærer at du har tilgang til hele senteret og alle gruppetimer vår åpningstid.
 • Medlemskapet innebærer en time med en av våre veiledere til oppsett av eget treningsprogram. Ved uteblivelse uten avbestilling innen arbeidsdagen før mister man retten til denne.
 • Som medlem forplikter du deg å følge de anvisninger gitt av medarbeidere ved senteret og de til enhver tid gjeldende «trivselsregler» ved senteret.
 • Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret og alt vårt utstyr.
 • Basic fraskriver seg alt ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som følge av opphold på senteret. Dette gjelder også tap og skader av klær og personlige eiendeler.
 • Ditt medlemskap er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg.
 • Basic forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og ha innskrenket åpningstider i ferieperioder som feks. sommermånedene.
 • Basic forbeholder seg retten til å holde stengt i perioder ved statlig pålegg om dette og tilstander som er utenfor Basics kontroll, for eksempel ved jordskjelv, krig, sykdomsutbrudd/epidemier eller terrorfrykt
 • Det gis ikke fritak for betaling av medlemskap selv om du ikke benytter deg av det.
 • Etter ni måneders medlemskap med full pris, blir medlemskontingenten satt ned med 100,-. Denne prisen beholder du til en eventuell oppsigelse foreligger.
 • Som medlem er du selv ansvarlig for å oppdatere oss ved eventuelle forandringer i dine personlige informasjon som navn, adresse, mobilnummer o.l.
 • Ved oppsigelse har vi èn måneds oppsigelse fra den første i påfølgende måned.
 • Oppsigelse gjøres skriftlig, enten via den mailadressen oppgitt ved innmeldelse, eller ved å fylle ut oppsigelsesskjema i vår resepsjon.
 • Sletting av avtalegiro er ikke å regne som oppsigelse. Utestående medlemsavgift vil da bli fakturert med påløpt purregebyr.
 • Ved ny innmeldelse tegnes ny kontrakt med ordinære betingelser.
 • Da du som medlem står helt fritt i å si opp når som helst da vi ikke opererer med bindingstid, er det ikke mulig å sette medlemskapet på vent/frys.
 • Basic forbeholder seg retten til å kunne endre prisene
  a.  – ved pålegg om statlig avgift. Dette vil bli varslet en måned i forkant via sms.
  b. – når dette anses som nødvendig. Dette vil bli varslet en måned i forkant via sms.
  c. – årlig, i følge priskonsumindeks. Dette blir ikke varslet.
 • Aldersgrensen er 14 år. Er du under 18 år må du være i følge med en foresatt for å melde seg inn.
 • Fadder medlemskap (379,- pr. mnd.) er for deg mellom 12 og 14 år. Her trener du sammen med en av dine foreldre